Nasz profil na GoldenLine Nasz profil na LinkedIn Nasz profil na Facebooku

+48 666 030 314 kontakt@tech-com.pl

Zarządzanie procesami biznesowymi


Ciągłe doskonalenie i optymalizacja to główne założenia zarządzania procesami biznesowymi. Do realizacji obu tych działań niezbędna jest współpraca osób i zespołów w obrębie całego przedsiębiorstwa. Efektywność tej współpracy jest z kolei warunkowana dostępem do odpowiednich narzędzi oraz sprawną wymianą informacji.

Firma Tech-Com wdraża systemy do zarządzania procesami biznesowymi usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstwa oparte o technologie firmy IBM realizując tworzenie rozwiązań w oparciu o Framework firmy Dysant Software.

 

Główne korzyści biznesowe :

  • ograniczenie kosztów wdrożenia - wykorzystanie standardu notacji procesów biznesowych BPMN pozwala na zmniejszenie kosztów implementacji nowych procesów jak również znacznie ogranicza koszty zmian w związku z modyfikacją dotychczasowych procesów,
  • szybki zwrot z inwestycji – automatyzacja procesów biznesowych pozwala na zwrot inwestycji już w pierwszym roku funkcjonowania systemu,
  • minimalizacja kosztów - szybkie i łatwe wprowadzanie zmian w systemie,
  • własne rozwiązania – możliwość realizacji własnych rozwiązań bez potrzeby zatrudniania firmy zewnętrznej,
  • zmniejszenie ryzyka - wprowadzenie systemów obiegu informacji eliminującego błędy pracowników,
  • bezpieczeństwo informacji – monitorowanie dostępów do informacji, etapów obiegu oraz pełna historia sprawy
  • dostępność – system pozwala na dostęp poprzez WWW, klienta dedykowanego oraz urządzania mobilne,
  • innowacyjność – platforma firmy Dysant Software jest jedną z najszybciej rozwijających się platform workflow wykorzystującą najnowocześniejsze technologie m.in. Xpages
  • wysoka jakość obsługi – wspieramy klienta na wszystkich etapach wdrożenia łącznie z doradztwem w zakresie optymalizacji dotychczasowych procesów biznesowych,
  • wsparcie i serwis powdrożeniowy – wspólnie z klientem dbamy o rozwój sytemu poprzez usługi doradcze jak i serwisowe.

Elastyczność i wszechstronność rozwiązania pozwala na zaproponowanie Państwu rozwiązań, które zostały zrealizowane w różnych obszarach biznesowych jak i w różnych branżach. 

 

PRZEJDŹ DO: SYSTEMY DEDYKOWANE

Formularz kontaktowy