Nasz profil na GoldenLine Nasz profil na LinkedIn Nasz profil na Facebooku

+48 666 030 314 kontakt@tech-com.pl

Tech-Com na konferencji "Straż Miejska w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego"

     W listopadzie zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w jubileuszowej, dwudniowej konferencji z okazji 25 - lecia Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

     W pierwszym dniu konferencji nasz Prezes - Tomasz Klimkowski wystąpił z prelekcją "Technologia dla bezpieczeństwa - Automatyzacja procesów w Straży Miejskiej miasta Krakowa" mówiąc o tym jak w aspekcie bezpieczeństwa:
- kluczowe jest odpowiednie wskazanie technologii, która jest przygotowana i sprosta nie tylko dziś ale w przyszłości wymaganiom stawianym jej przez użytkowników, przepisy prawa czy społeczeństwo by czuć się coraz bardziej bezpiecznie, 
- ważne jest nierozerwalne połączenie technologii informatycznej, informacji oraz dostawcy rozwiązania,
- istotne jest połączenie i współgranie tych elementów jako gwarancja, że rozwiązania które tworzymy usprawniają codzienną pracę i ułatwiają realizację codziennych obowiązków przez służby komunalne, w szczególności Straż Miejską.
 
     Drugi dzień przyniósł ożywioną dyskusję w kuluarach nad zastosowaniem bezpiecznej technologii w strategicznych procesach zachodzących w Strażach Miejskich. Okazane zainteresowanie możliwymi zastosowaniami bezpiecznej technologii w rozwiązaniach stacjonarnych i mobilnych jest dla nas inspiracją do jeszcze szerszego propagowania filozofii "Jednolitej Platformy Aplikacyjnej" przy automatyzacji procesów biznesowych.